Soltis Technologie

ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU

INSTALACJE PRZEMYSŁOWE
ZBIORNIKI I URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

Projektowanie

Nasza działalność projektowo-konstrukcyjna funkcjonuje w ramach Działu Technicznego przygotowującego dokumentację koncesyjną i warsztatową na potrzeby Klientów oraz wydziałów w zakładach produkcyjnych. Specjalizujemy się w projektowaniu urządzeń ciśnieniowych, bezciśnieniowych, aparatury procesowej, rurociągów technologicznych i energetycznych, instalacji oraz konstrukcji na podstawie dostarczonych założeń i wytycznych. Alternatywnie proponujemy własne, sprawdzone w praktyce rozwiązania.

Projektowanie - głowica podgrzewacza wysokoprężnego
Posiadamy doświadczenie w stosowaniu większości międzynarodowych standardów, w tym: ASME, ANSI, API, AD Merkblatt, DIN, EN i TEMA oraz normy i wygania  UDT stosowane na polskim rynku.

Dysponujemy również sekcją technologiczną odpowiedzialną za przygotowanie oraz wdrożenie nowych technologii produkcji. Stosujemy nowoczesne techniki projektowania i narzędzia wspomagające konstruktorów.

Doświadczenie wyniesione z przemysłu pozwala na uzyskanie optymalnych konstrukcji, adekwatnych do możliwości naszego, jak i docelowego zakładu, w którym będzie wykonywany obiekt techniczny.

Dzięki temu możemy optymalizować konstrukcję i procesy technologiczne, zwiększając w ten sposób przewagę konkurencyjną i poszerzając ofertę rynkową.

Soltis © Technologie

Soltis - Rozwiązania dla przemysłu

:: Copyright © 2013 :: Soltis Sp.z o.o. Prawa Zastrzeżone! All Rights Reserved!

Projekt, grafika, logo i kodowanie strony: 4bonum @ gmail.com