Soltis Technologie

ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU

INSTALACJE PRZEMYSŁOWE
ZBIORNIKI I URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

Analizy MES naczyń i aparatów zbiornikowych

Stosowane przepisy, normy oraz podejście w projektowaniu aparatów zbiornikowych ciśnieniowych i bezciśnieniowych, oparte na prostych wzorach analitycznych (DBF Design by Formulas), są wynikiem konserwatywnych struktur. Są ograniczone do prostych standardowych (opisanych analitycznie) konstrukcji aparatury, zbiorników lub ich podzespołów i części składowych. W przypadkach nie ujętych w normach zaleca się stosowanie podejścia opartego na symulacji komputerowej (DBA - Design by Analysis). Można również tą metodą optymalizować grubości powłoki obiektów aparaturowych, konstrukcji oraz wiele innych aspektów związanych z funkcjonalnością, wytrzymałością, kosztami wytwarzania itp.

Modele dna zbiornika przygotowane na potrzeby analizy numerycznej
Jedną z metod podejścia DBA jest metoda oparta na kategoryzacji naprężeń, które są weryfikowane zgodnie z normami (aneksy lub dodatki zawarte w normatywach), chociażby takimi jak Codap, ASME, EN 13445 oraz wiele innych standardów światowych i krajowych.

Zakres naszej działalności

  1. Symulacje numeryczne metodą elementów skończonych (MES)
  2. Symulacje przepływów (CFD)
  3. Symulacje kinematyczno-dynamiczne (MBS)
  4. Symulacje interakcji (FSI)

Digitalizacja dokumentacji

Wykonujemy usługi z zakresu digitalizacji dokumentacji tzn. przeniesienie dokumentacji papierowej na wersję elektroniczną oraz sporządzanie modeli 3D z istniejącej dokumentacji 2D. Umożliwia to szybsze i efektywniejsze przeprojektowanie istniejących konstrukcji, jak również ułatwia przeprowadzanie analiz wytrzymałościowych na podstawie sporządzonego modelu 3D.

Przeprowadzamy również badania eksploatacyjne

  1. Badania tensometryczne maszyn i urządzeń
  2. Pomiary termiczne
  3. Pomiary prędkości przepływu i wilgotności powietrza
  4. Badania dynamiczne drgań i przyspieszeń
  5. Pomiary akustyczne

Soltis © Technologie

Soltis - Rozwiązania dla przemysłu

:: Copyright © 2013 :: Soltis Sp.z o.o. Prawa Zastrzeżone! All Rights Reserved!

Projekt, grafika, logo i kodowanie strony: 4bonum @ gmail.com